HOÁ CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG

DUNG DỊCH SÁT KHUẨN

THIẾT BỊ Y TẾ

THIẾT BỊ, DỤNG CỤ BẢO HỘ

DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG

thông tin liên hệ
Ms. Cẩm Liên
TP. KINH DOANH - 0904 781 727

HOÁ CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG

Thuốc diệt muỗi ALPHA UK 12SC
Thuốc diệt muỗi ALPHA UK 12SC
Alpha UK 12 SC
Alpha UK 12 SC
Delta UK 2.5 EW
Delta UK 2.5 EW
Hockley Delta Plus EW
Hockley Delta Plus EW
Hockley Perda Mix UK
Hockley Perda Mix UK
Perme UK 50 EC
Perme UK 50 EC
Perme UK 50 EC
Perme UK 50 EC
Lambda Hockley UK 10 CS
Lambda Hockley UK 10 CS
Hockley Perda Mix UK
Hockley Perda Mix UK
Perme UK 50 EC
Perme UK 50 EC
Perme UK 50 EC
Perme UK 50 EC
Perme UK 50 EC
Perme UK 50 EC
Alpha UK 12 SC
Alpha UK 12 SC
Perme UK 50 EC
Perme UK 50 EC
Hockley Delta Plus EW
Hockley Delta Plus EW